Πολυτεχνείο Κρήτης
Επιτροπή Ερευνών ΠΚ

Φόρμα δημιουργίας λογαριασμού στην διαδικτυακή εφαρμογή web-resCom

Για να δημιουργήσετε λογαριασμό στο web-resCom θα πρέπει να γνωρίζετε:

  • τον λογαριασμό του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου που έχετε δηλώσει στον ΕΛΚΕ
  • τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου
    Σε περίπτωση που στερείστε ΑΦΜ η δημιουργία λογαριασμού θα πρέπει να πραγματοποιηθεί εντύπως από τον ΕΥ του ερευνητικού προγράμματος που συμμετέχετε.
  • τον Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλειας
    Σε περίπτωση που στερείστε AMKA η δημιουργία λογαριασμού θα πρέπει να πραγματοποιηθεί εντύπως από τον ΕΥ του ερευνητικού προγράμματος που συμμετέχετε.

Γνωρίζοντας τα παραπάνω στοιχεία τα εισάγετε στα αντίστοιχα πεδία και πατάτε δημιουργία λογαριασμού.

Το σύστημα αφού πραγματοποιήσει τους απαραίτητους ελέγχους θα σας προχωρήσει στην ολοκλήρωση της ενέργειας.
Στην συνέχεια θα σας στείλει email το οποίο θα σας ενημερώνει για την διαδικασία εισαγωγής κωδικού πρόσβασης. Θα πρέπει να ακολουθήσετε τις οδηγίες που θα σας αποσταλούν για να ολοκληρώσετε την διαδικασία.